Mapowanie kategorii to zestaw funkcji umożlwiających zróżnicowanie struktury kategorii w każdym katalogu.

Wzorcem kategorii w grupie katalogów jest katalog główny w grupie (z dodawarką).

Kategorie są identyfikowane poprzez nazwy. Tak więc możliwe jest mapowanie kategorii w sytuacji gdy grupa katalogów ma więcej niż jeden katalog główny z dodawarką. W takiej sytuacji jednak katalogi główne muszą mieć takie same struktury kategorii.

 

Zestaw funkcji można podzielić na dwie grupy:

  • funkcje związane z zarządzaniem kategoriami: tworzenie kategorii, grupowe modyfikowanie kategorii
  • funkcje mapowania kategorii w katalogu głównym na kategorie w katalogu

Wszystkie funkcje WP-Kat związane z kategoriami znajdują się w PA->Katalog->Kategorie.

 

W Katalogu głównym grupy dostępna jest jedynie funkcja tworzenia domyślnych kategorii WP-Kat:

image

Funkcja tworzy domyślne kategorie WP-Kat jako podkategorie kategorii wskazanej jako Kategoria główna katalogu.
Uwaga! Dotychczas była tworzona kategoria Katalog jako korzeń kategorii WP-Kat. Obecnie ta kategoria nie zostanie utworzona.
W już istniejących katalogach można usunąć kategorię Katalog. Wszystkie kategorie podrzędne zostaną przeniesione o jeden poziom “wyżej”.
Można również zmienić nazwę kategorii Katalog (np. Wpisy, Posty, itp.).

 

W pozostałych katalogach w grupie dostępne są dwie zakładki:

image

Zakładka “Tworzenie kategorii” zawiera więcej funkcji w stosunku do katalogu głównego.

Działanie każdej funkcji jest opisane po prawej stronie tego ekranu.

Uwaga! Aby zmiany “Kategoria głównego katalogu”, “Przedrostek kategorii” i “Przyrostek kategorii” zostały zapisane należy kliknąć “Zapisz zmiany” (przycisk na dole formularza). Zmiana tych opcji bez wcześniejszego zapisania nie będzie “widoczna” dla funkcji związanych z przedrostkami i przyrostkami nazw kategorii.

 

image

Zakładka “Mapowanie” przy pierwszym uruchomieniu zawiera jedynie przycisk “Włącz mapowanie kategorii”, po którego kliknięciu zostaje udostępniony formularz mapowania:
image

Mapowanie kategorii polega na wskazaniu, która kategoria z katalogu głównego ma być przypisana kategorii w katalogu. Można wskazać jedną lub wiele kategorii z katalogu głównego do każdej kategorii.
Można również jedną kategorię z katalogu głównego przypisać do wielu kategorii w katalogu. W takiej sytuacji dodawarka podczas dodawania wpisu wybierze losowo jedną z przypisanych kategorii.

 

Możliwe rozwiązania:

  1. Po włączeniu mapowania i sprawdzeniu jego poprawności dodać przedrostki/przyrostki do istniejących już kategorii
  2. Po włączeniu mapowania i sprawdzeniu jego poprawności całkowicie zmienić strukturę kategorii. Nazwy kategorii i ich hierarchię można modyfikować w PA->Wpisy->Kategorie.

 

Działanie dodawarki z nowymi rozwiązaniami: dodawarka w pierwszej kolejności sprawdza czy dla kategorii istnieje mapowanie w katalogu, do którego dodawany jest wpis. Jeżeli takie mapowanie istnieje to wybierana jest kategoria. Jeżeli istnieje więcej niż jedno mapowanie, kategoria wybierana jest losowo.
W przypadku gdy nie istnieje mapowanie odszukiwana jest kategoria “po nazwie”. Jeżeli “po nazwie” nie zostanie odnaleziona jest odszukiwana “po nazwie” z uwzględnieniem przedrostka i przyrostka w nazwie. Jeżeli nie zostanie odnaleziona z uwzględnienie przedrostka i przyrostka w nazwie, zostanie utworzona. Tworzenie kategorii dodaje przedrostek i przyrostek do nazwy (jeżeli są zdefiniowane).