Każdej kategorii można przypisać ikonę. Własne ikony należy wgrywać do katalogu /wp-content/wp-kat/icons. Pliki ikon muszą mieć nazwy: Uproszczona_nazwa_kategorii.png. Np. agd-i-rtv.png. Uwaga! Ikony muszą mieć rozszerzenie png. Uproszoną nazwę kategorii można uzyskać w edycji [...]