Każdej kategorii można przypisać ikonę.

Własne ikony należy wgrywać do katalogu /wp-content/wp-kat/icons.

Pliki ikon muszą mieć nazwy: Uproszczona_nazwa_kategorii.png. Np. agd-i-rtv.png.

Uwaga! Ikony muszą mieć rozszerzenie png.

Uproszoną nazwę kategorii można uzyskać w edycji kategorii:

image

 

Ikony domyślne zapisane są w katalogu /wp-content/plugins/wp-kat/templates/icons.

Uwaga!
Nie należy wgrywać własnych ikon do katalogu /wp-content/plugins/wp-kat/templates/icons. Katalog ten jest nadpisywany (usuwany i tworzony ponownie) po każdej aktualizacji WP-kat.